توضیحات

تولید فیلم مستند حوزه علمیه استان کرمانشاه به سفارش اداره کل اوقاف استان کرمانشاه و تهیه و تولید در شرکت سینما تک لاجورد