مهتاب جعفری وینهء

By |2022-01-29T17:30:05+03:30ژانویه 29th, 2022|بازیگران حرفه ای, بازیگران خانم, بانک داده بازیگران|

نام:مهتاب          نام خانوادگی: نام خانوادگی جعفری وینهء      نام پدر:فتح اله        صادره از:کرمانشاه تاریخ تولد:1378/11/06 مهتاب جعفری بازیگر سینما تک لاجورد      

سار ا مرادی

By |2022-02-05T11:49:17+03:30ژانویه 29th, 2022|بازیگران حرفه ای, بازیگران خانم, بانک داده بازیگران|

بازیگر سینما تک لاجورد نام و نام خانوادگی:سارا مرادی  متولد:1367  نام پدر:محب علی   آموزش دیده دوره بازیگری مقدماتی و بازیگری تکمیلی سینما(متد اکتینگ)

کتان مولائی

By |2021-10-13T10:34:32+03:30اکتبر 12th, 2021|بازیگران خانم, بانک داده بازیگران|

    نام:کتان      نام خانوادگی:مولائی      نام پدر:الله کرم    صادره از: کوهدشت  تاریخ تولد: 1362/03/07    رشته آموزشی:بازیگری سینما(دوره مقدماتی)  

Go to Top