بازیگران کودک

سید بردیا طیاری

By |2021-09-02T16:18:45+04:30جولای 8th, 2021|بازیگران کودک ونوجوان, بانک داده بازیگران|

    معرفی کوتاه:        نام:سید بردیا        نام خانوادگی:طیاری      نام پدر: سید سعید     صادره: کرمانشاه  تاریخ تولد:۸۸/۹/۳ سید بردیا طیاری رشته آموزشی:بازیگری سینما(دوره مقدماتی)  

امیرحسام فخری

By |2021-09-01T17:48:05+04:30ژانویه 25th, 2021|بازیگران آقا, بازیگران کودک ونوجوان, بانک داده بازیگران|

معرفی کوتاه:امیر حسام فخری        نام پدر:علی آقا    تاریخ تولد:۸۶/۵/۵   صادره از کرمانشاه        هنرجو در حال آموزش رشته آموزشی :بازیگری سینما   امیرحسام فخری    

محدثه قلخانی

By |2020-02-02T17:48:39+03:30می 5th, 2019|بازیگران خانم, بازیگران کودک ونوجوان, بانک داده بازیگران|

  معرفی کوتاه:محدثه  قلخانی     فرزند شهرام تاریخ تولد ۱۳۸۵/۸/۲۱  صادره:از کرمانشاه    هنرور آموزش ندیده محدثه قلخانی هنرجوخانم  نام پدر:شهرام قلخانی متولد: ۱۳۸۵/۱/۲۱ صادره از:کرمانشاه  آموزش دیده دوره مقدماتی سینما ودوره تخصصی تائتر صحنه ای  

Go to Top