توضیحات

تولید فیلم کوتاه زندگی امن در کنار مین

به کارگردانی عابد محمدی و تولید سینما تک لاجورد این فیلم به مردمی که در کنار مین های خنثی نشده زندگی میکنند  می پردازد که غرب کشور را مورد بررسی قرار می دهد