شرکت سینما تک

Bank of film company Cinema Tak Lajavard Contact Cinema FilmTextDatabase screenplay-sinematak sinema tak sinematak sinematak lajavard Sinema Tak Lajavard آزمون سینما تک لاجورد آموزش بازیگر سینما تک آموزش بازیگر سینما تک لا جورد آموزش بازیگری آموزش بازیگری سینما تک بازیگرآقا سینماتک لاجورد بازیگر سینماتک لاجورد بازیگر مرد بانک بازیگران بازیگر نوجوان آقا سینماتک لاجورد بازیگری بازیگری سینما تک لاجورد بانک بازیگران بانک بازیگران سینما تک بانک بازیگران شرکت سینما تک لاجورد بانک داده بازیگران بانک فیلم شرکت سینما تک لاجورد بانک فیلم نامه سینما تک لاجورد بانک فیلم نامه شرکت سینما تک بانک فیلم نامه شرکت سینما تک لاجورد بانک ویدئو سینما تک تماس با شرکت فیلم سازی راهنمای فروشگاه سایت سینما تک سایت سینما تک لاجورد سینما تک سینما تک ، بانک فیلم رایگان سینما تک سینما تک لاجورد سینماتک لاجورد شرکت سینما تک لاجورد فیلم سازی سینما تک لاجورد قوانین و مقررات نمونه کارهای سینما تک هنرور بانک بازیگران هنرور کرمانشاهی کارگاه آموزش بازیگری سینما تک کارگردان فاطمه سهرابی

بهمن ۱۳۹۹

امیرحسام فخری

توسط |بهمن ۶ام, ۱۳۹۹|بازیگران آقا, بازیگران کودک ونوجوان, بانک داده بازیگران|

معرفی کوتاه:امیر حسام فخری        نام پدر:علی آقا    تاریخ تولد:۸۶/۵/۵   صادره از کرمانشاه        هنرجو در حال آموزش رشته آموزشی :بازیگری سینما   امیرحسام فخری    

تیر ۱۳۹۷

محمدمهدی قنبری

توسط |تیر ۲ام, ۱۳۹۷|بازیگران آقا, بانک داده بازیگران|

    محمد مهدی قنبری معرفی کوتاه: محمد مهدی قنبری   نام پدر:علیرضا  تاریخ تولد ۸۳/۶/۳۱  مقطع تحصیلی :سوم راهنمایی هنرور در حال آموزش      سطح :ج

مهر ۱۳۹۵

امیر علی موسیوند

توسط |مهر ۱ام, ۱۳۹۵|بازیگران آقا, بازیگران کودک ونوجوان, بانک داده بازیگران|

  امیرعلی موسیوند بازیگرنوجوان معرفی کوتاه: متولد ۸۷/۱/۲۸ بازیگر آموزش دیده دوره مقدماتی وتخصصی

قالب وردپرس خرید هاست