شرکت فیلمسازی سینما تک لاجورد در تاریخ 95/2/27در جلسه فرمانداری استان کرمانشاه به عنوان عضو رسمی وسمن معرفی شد …سمن های مردم نهاد هرکدام در حوزه های استحفاظی خود به ریشه کنی اعتیاد در جامعه کمک می کنند .شرکت سینما تک لا جورد تنها شرکت فیلمسازی است که سمن مبارزه با مواد مخدر در استان است وبقیه سمن ها کلینیک ومراکز پیشگیری از اعتیاد هستند . بنابراین این شرکت می تواند با کمک فرایندهای سمعی وبصری رسالت خود را به انجام برساند . لازم به ذکر است کار کوتاهی در این رابطه در حال کلید خوردن است ومی تواند گام کوچکی در این راستا باشد . خانم سهرابی به عنوان مدیر عامل سینما نک اعلام کردند که به خاطر کمبود اعتبارات از این مراکز فقط با رایزنی با آنها می توانیم پروژه ها ی تولیدی کوتاه را پشتیبانی کنیم واز هنرمندان عزیز می خواهیم با ما در ارتباط باشند.
شرکت فیلمسازی سینما تک لا جورد