اهداء تقدیر نامه در پنجمین افتتاحیه جشنواره فجر استان کرمانشاه در سی وهشتمین جشنواره بین المللی فجر به مدیریت شرکت سینما تک لاجورد بعنوان مدیر مسئول فعال استان کرمانشاه برای تولیدات داخلی استان که باحضور عوامل فیلم سینمایی سرو زیرآب انجام گرفت.

جشنواره فجرشرکت سینماتک لاجورد استان کرمانشاه