شرکت سینما تک لا جورد یا داشتن مجوز از اداره ی ارشاد اسلامی فراخوان بانک بازیگران خودرا برگزار می نماید. بازیگران حرفه ای -غیر حرفه ای -هنروران-ودوستد اران بازیگری در هر کجای ایران اسلامی یا آنسوی مرزها می توانند در بانک داده ی بازیگرا ن ثبت نام واز مزایای آن برخوردار شوند. افرادی که نیاز به آموزش دارند در داخل استان باشند تحت نظارت سینماتک آموزش می بینند واگر دسترسی به آموزش نداشته باشند از طریق فضای مجازی ووسایل کمک آموزشی به آنان یاری خواهیم رساند

۱-علاقمندانی که در استان کرمانشاه وتوابع آن زندگی می کنند به صورت حضوری از ساعت ۹الی ۳بعداظهر به دفتر مرکزی شرکت با داشتن سوابق ویا مدارک شناسایی مراجعه کنند

۲- عزیزانی که در خار ج ازاستان ویا خارج از ایران سکونت دارند ازطریق سایت ثبت نام نمایند

۳-هزینه ثبت نام هنرمندان کرمانشاهی وتوابع آن۴۰۰/۰۰۰هزارریال

۴-هزینه ثبت نام هموطنان خارج از استان ۶۰۰/۰۰۰هزارریال

۵-هزینه ثبت نام افراد خارج از ایران ۱/۹۰۰/۰۰۰

۶-هزینه پک آموزشی در گروه بازیگری۲/۵۰۰/۰۰۰ با ما تماس بگیرید وبه دنیای هنر قدم بگذارید