فیلمنامه 

پکیج آموزشی

قابل توجه کاربران و اعضای شرکت فیلم سازی، سینما تک لاجورد ، پک های آموزشی در رشته های مختلف هنر و سینما و فیلم سازی به زودی با اجازه نامه و ثبت سامانه دیجیتال کشور قابل عرضه خواهد شد.

تا هنگام تولید شکیبا باشید و مارا از نظرات خود بی بهره نگذارید. 

2,500,000 ریال – خرید

3,000,000 ریال – خرید

2,500,000 ریال – خرید

2,500,000 ریال – خرید

2,500,000 ریال – خرید

2,500,000 ریال – خرید

2,500,000 ریال – خرید

بانک عکس

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید