شرکت سینما تک

Bank of film company Cinema Tak Lajavard Contact Cinema FilmTextDatabase screenplay-sinematak sinema tak sinematak sinematak lajavard Sinema Tak Lajavard آزمون سینما تک لاجورد آموزش بازیگر سینما تک آموزش بازیگر سینما تک لا جورد آموزش بازیگری آموزش بازیگری سینما تک بازیگرآقا سینماتک لاجورد بازیگر سینماتک لاجورد بازیگر مرد بانک بازیگران بازیگر نوجوان آقا سینماتک لاجورد بازیگری بازیگری سینما تک لاجورد بانک بازیگران بانک بازیگران سینما تک بانک بازیگران شرکت سینما تک لاجورد بانک داده بازیگران بانک فیلم شرکت سینما تک لاجورد بانک فیلم نامه سینما تک لاجورد بانک فیلم نامه شرکت سینما تک بانک فیلم نامه شرکت سینما تک لاجورد بانک ویدئو سینما تک تماس با شرکت فیلم سازی راهنمای فروشگاه سایت سینما تک سایت سینما تک لاجورد سینما تک سینما تک ، بانک فیلم رایگان سینما تک سینماتک لاجورد سینما تک لاجورد شرکت سینما تک لاجورد فیلم سازی سینما تک لاجورد قوانین و مقررات نمونه کارهای سینما تک هنرور بانک بازیگران هنرور کرمانشاهی کارگاه آموزش بازیگری سینما تک کارگردان فاطمه سهرابی

شهریور ۱۳۹۵

محمد سپهر پیر علی منش

توسط |شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۵|بازیگران کودک ونوجوان, بانک داده بازیگران|

محمدسپهرپیرعلی منش   معرفی کوتاه:متولد۱۳۸۴/۵/۱۱ هنرور آموزش دیده (دوره مقدماتی سینما بازیگری مقابل دوربین)

سعید محمدی منش

توسط |شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۵|بازیگران آقا, بانک داده بازیگران|

معرفی کوتاه: متولد ۱۳۷۰/۹/۲۷ هنرور آموزش ندیده

حدیث امامی

توسط |شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۵|بازیگران خانم, بانک داده بازیگران|

معرفی کوتاه: متولد ۷۴/۱۲/۹ بازیگر آموزش دیده دوره مقدماتی

آرشام عباسی

توسط |شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۵|بازیگران آقا, بانک داده بازیگران|

معرفی کوتاه: متولد ۱۳۸۲/۶/۲۵ هنرور آموزش ندیده

شقایق رشید

توسط |شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۵|بازیگران خانم, بانک داده بازیگران|

معرفی کوتاه: متولد ۱۳۷۵/۲/۱  هنرور آموزش ندیده

محدثه احمدی

توسط |شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۵|بازیگران کودک ونوجوان, بانک داده بازیگران|

معرفی کوتاه: متولد ۱۳۸۶/۴/۲۸ هنرور آموزش ندیده

رضا فرهادی

توسط |شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۵|بازیگران کودک ونوجوان, بانک داده بازیگران|

معرفی کوتاه : متولد ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ بازیگر آموزش دیده دوره مقدماتی

رضا بابایی

توسط |شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۵|بازیگران آقا, بانک داده بازیگران|

معرفی کوتاه: متولد ۱۳۷۳/۱/۸ هنرور آموزش ندیده

هلیا فیض رحیمی

توسط |شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۵|بازیگران خانم, بانک داده بازیگران|

معرفی کوتاه: متولد ۱۳۸۱/۹/۱۹  هنرور آموزش ندیده

یحیی کاظمی

توسط |شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۵|بازیگران آقا, بانک داده بازیگران|

معرفی کوتاه: متولد ۱۳۷۲/۹/۱۲ هنرور آموزش ندیده

گلاره مرادی

توسط |شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۵|بازیگران خانم, بانک داده بازیگران|

معرفی کوتاه: متولد ۱۳۷۲/۹/۲۲ هنرور آموزش ندیده

علیرضا احمدیان

توسط |شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۵|بازیگران آقا, بانک داده بازیگران|

علیرضا احمدیان بازیگر مرد بانک داده بازیگران معرفی کوتاه: متولد ۱۳۷۹/۳/۹ بازیگر آموزش دیده دوره مقدماتی در رشته تئاتر

قالب وردپرس خرید هاست