پژمان یاوری بازیگر بانک بازیگران سینماتک لاجورد

پژمان یاوری بازیگر بانک بازیگران سینماتک لاجورد

معرفی کوتاه:

پژمان یاوری هنرور سطح الف   متولد ۱۳۶۹/۵/۲۵ صادره از کرمانشاه

رشته تحصیلی کارشناس ارشد حقوق

وکیل دادگستری