محمدسپهرپیرعلی منش

محمدسپهرپیرعلی منش

 

معرفی کوتاه:متولد۱۳۸۴/۵/۱۱ هنرور آموزش دیده (دوره مقدماتی سینما بازیگری مقابل دوربین)