معرفی کوتاه:

متولد ۱۳۲۳ که فعالیت تئاتری خود را از دبستان شروع کرده است در سال ۱۳۴۹ از طریق روان شاد محمد اشرف جواهری چندین تئاتر را کارگردانی کرده است اولین کار حرفه ای او (مردی که مرده بود و خود نمی دانست) نوشته پرویز صیاد . دیگر نقش آفرینی های او مانند چهار صندوق _ نمایش درخت _  کاری از مرکز کرمانشاه و نمایش های که برای مدارس راهنمایی به وسیله وی کارگردانی شد از جمله نمایش بچه ها و سگ ها نوشته آقای داود کیانیان.

آثار سینمای او:

۱- بازی در فیلم شباهنگ به کارگردانی اسماعیل سلطانیان در سال۱۳۶۹

۲- بازی در فیلم بمانی به کارگردانی داریوش مهرجوی در سال۱۳۸۱

۳- بازی در فیلم شمعی در باد به کارگردانی پوران درخشنده در سال ۱۳۸۲

۴- بازی در فیلم جایی برای زندگی به کارگردانی محمد رضا بزرگ نیا در سال ۱۳۸۳

۵-بازی در فیلم چ به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در سال ۱۳۹۲