معرفی کوتاه :

متولد ۱۳۷۵/۱۱/۲ فارغ التحصیل دوره تخصصی بازیگری