معرفی کوتاه:

متولد ۱۳۸۷/۷/۲۸ فارغ التحصیل دوره تخصصی بازیگری