غزل بشیری کامل

غزل بشیری کامل

معرفی کوتاه :

متولد ۱۳۸۶/۵/۱۷ فارغ التحصیل دوره تخصصی بازیگری