معرفی کوتاه:
متولد ۱۳۵۰/۳/۸ . آموزش دیده در آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای

فعالیت های این بازیگر:شرکت درمستند زوران با کارگردانی محمدرضا حاجی غلامی

بازی درفیلم ناجی دیروز به کارگردانی سعید سعیدی کیا