معرفی کوتاه:

متولد ۱۳۸۶/۱/۲۱ فارغ التحصیل دوره تخصصی بازیگری