معرفی کوتاه :

متولد ۱۳۸۳/۱۰/۹ فارغ التحصیل دوره تخصصی بازیگری