معرفی کوتاه:

متولد ۱۳۸۵/۸/۱۶ فارغ التحصیل دوره تخصصی بازیگری