رضابساطی

رضابساطی

معرفی کوتاه:

رضابساطی فرزند:علی  -متولد اصفهان  ۶۸/۴/۲۰    دارای تحصیلات کارشناسی معماری

در فعالیت های مربوط به یکی از گروه های تئاتر به صورت غیر مستمر حضور داشته است

هنرور سینماتک لاجورد//سطح الف