ایوب رضایی بازیگرمرد بانک بازیگران

ایوب رضایی بازیگرمرد بانک بازیگران

معرفی کوتاه:

ایوب رضایی فرزند نوروزعلی صادره از کرمانشاه /دوره آموزش مقدماتی را سپری کرده است واکنون در یکی از گروه های تاتر فعالیت می کند

۱-فیلم آسمان آبی (نویسنده وکارگردان:ایوب رضایی -مجری طرح:سینماتک لاجود)

۲-بازی در رده ی سایر بازیگران در فیلم سینمایی ماجرای نیمروز دو به کارگردانی اقای محمد حسین مهدویان