معرفی کوتاه :

متولد ۱۳۸۹/۴/۲۲ فارغ التحصیل دوره تخصصی بازیگری