معرفی کوتاه :

متولد ۱۳۸۳/۹/۱ فارغ التحصیل دوره تخصصی بازیگری